System Indywidualnych Obciążeń Dydaktycznych

System Indywidualnych Obciążeń Dydaktycznych w skrócie SIOD powstał na zamówienie Instytu Nauk Politycznych WDiNP UW i służy do rozliczania pracowników naukowo-dydaktycznych. Do systemu można dodawać pracowników i przedmioty oraz powiązane z nimi elementy, ustalać liczbę godzin jaką wyrobił dany pracownik, drukować zestawienia. System automatycznie przelicza liczbę godzin z uwzględnieniem trybu studiów oraz typu pracownika. Gromadzone są też archiwalne dane dotyczące pensum pracowników z minionych semestrów i lat.

System składa się z dwóch część: administracyjnej oraz użytkowej. Część administracyjna służy do definiowania podstawowych elementów takich jak pracownicy, przedmioty, tryby studiów, przeliczniki pensum itp. W części tej można też zarządzać wszystkimi użytkownikami systemu oraz ich uprawnieniami.

Część użytkowa służy do tworzenia wpisów związanych z pensum danego pracownika, ewentualnej korekty ilości godzin oraz do drukowania zestawień i raportów.

Podstawowe funkcje systemu SIOD

 • zarządzanie użytkownikami systemu (dodawanie, edycja, kasowanie, zmiana uprawnień)
 • zarządzanie pracownikami
 • zarządzanie przedmiotami
 • zarządzanie formami zatrudnienia pracowników
 • zarządzanie tytułami naukowymi pracowników oraz stawkami
 • zarządzanie instytutami
 • zarządzanie trybami studiów oraz przelicznikiem pensum
 • zarządzanie typami zajęć
 • zarządzanie typami pracowników
 • definiowanie stałej wysokości pensum danego typu pracownika
 • zarządzanie pensum pracowników (dodawanie, edycja, kasowanie)
 • generowanie raportów i zestawień
 • dodawanie wpisów do archiwum oraz zarządzanie nim
 • możliwość określenia akceptacji wpisów pensum pracownika dla danego roku i semestru

ITAS - misja

Chcemy poprzez swoje produkty i rozwiązania promować najnowsze technologie internetowe w szerokim tego słowa znaczeniu. Chcemy być firmą dla wszystkich, starając się realizować wszelkie projekty, takie jak: systemy zarządzania treścią, systemy analityczne, systemy bazodanowe ale także wyszukiwarki (np. ofert turystycznych), systemy rezerwacji on-line czy systemy sprzedaży.

Więcej »

rozwiązania dla kolei

Od wielu już lat nasza firma wspiera branżę kolejową oferując zaawansowane systemy informatyczne służące do analizy energii elektrycznej zużywanej (lub oddawanej do sieci) na cele trakcyjne. Systemy te są pomocne przy optymalizowaniu procesów zamawiania mocy i energii, a także w wykonywaniu analiz przekroczeń mocy umownej i zużycia energii w podziale na pojazd trakcyjny. Poprzez współpracę z licznikiem energii elektrycznej, umożliwiają też śledzenie pozycji pojazdów trakcyjnych na mapie oraz monitorowanie zdarzeń związanych z ich zasilaniem.

Więcej »

rozwiązania dla turystyki

Specjalizujemy się w tworzeniu profesjonalnych systemów wyszukiwania i prezentacji ofert turystycznych, przeznaczonych zarówno dla małych biur podróży jak i większych portali. Tworzymy również strony internetowe oraz zajmujemy się doradztwem w zakresie informatyzacji biur i agencji turystycznych. Nasze wieloletnie doświadczenie w tej branży oraz indywidualne podejście do każdego klienta zaowocowały nawiązaniem współpracy z dziesiątkami biur podróży, dla których świadczymy szereg usług informatycznych.

Więcej »